Digitalisering nu en straks

De digitalisering van de bedrijfsprocessen gaat gestaag verder. In 2019 verloopt 64% van de processen digitaal, in 2020 is dit gestegen naar 69%. In het midden- en kleinbedrijf ligt het cijfer iets lager, met 66%. In 2019 was dit 63%. Grotere organisaties werken ook in 2020 meer digitaal dan kleinere bedrijven. Daar is 73% van de processen gedigitaliseerd. Dat was 68% in 2019.

Verwachting

De stijgende lijn zal zich ook in de komende drie jaar voorzetten. De verwachting is dat 83% van de bedrijfsprocessen in 2023 zal zijn gedigitaliseerd. In 2019 was dit nog 77%. Kleinere organisaties verwachten over drie jaar de digitale transitie te hebben gemaakt in 79% van de processen. Dat is niet veel hoger dan de verwachtingen vorig jaar. Grotere organisaties zijn positiever. Zij denken over drie jaar maar liefst 87% van de processen te hebben gedigitaliseerd. In 2019 lag hun verwachting voor de komende drie jaar nog op 80%.