Meer animo voor verdere digitalisatie

Iets meer dan een kwart (26,1%) van de bedrijven zegt over het algemeen meer processen te willen automatiseren. Dat zijn er meer dan in 2019. Toen gaf 17% dit aan. De teruglopende trend van de afgelopen jaren is daarmee gestopt. Vooral de handel zegt verder te willen digitaliseren (46%). De kleinere organisaties (28%) hebben dit jaar wat meer plannen dan de grotere (24%). Vorig jaar was dit omgekeerd. Toen zei 18% van de grotere bedrijven zijn processen verder te willen automatiseren, tegenover 16% van het mkb. Onder meer op het gebied van HR, verkoop en marketing en de urenadministratie willen bedrijven nog een digitaliseringsslag maken.

Ook in 2020 beveiliging grootste uitdaging

De digitale transitie kent ook uitdagingen. Beveiliging blijft met stip op één staan: de dreiging van cybercriminaliteit baart Nederlandse organisaties zorgen. Ook de privacywetgeving is een issue. Hoe voldoen ze daaraan? Mensen meekrijgen in de digitalisering blijkt eveneens een aandachtspunt: dat vraagt een cultuurverandering.

Ook zijn er vragen over de ontwikkelingen rond artificial intelligence (AI). Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Gebrek aan talent en kennis lijken organisaties minder als een uitdaging te ervaren dan vorig jaar.

Een vijfde minder kosten

Organisaties blijven fors op hun kosten besparen door het digitaliseren van de bedrijfsprocessen: over 2019 was dat maar liefst 20%. Dit ligt in lijn met de verwachtingen die ze vorig jaar hadden voor 2019. Over 2020 denken ze nog meer te besparen, namelijk 24%.

Grotere organisaties zeggen over 2019 iets meer te hebben bespaard dan kleinere bedrijven, met 22% versus 19%. De grootzakelijke markt verwacht ook meer kostenbesparingen over 2020 te realiseren, namelijk 27% ten opzichte van 22% in het mkb. Qua sector zien we geen grote verschillen. Alleen de overheid/non-profit zegt iets minder dan gemiddeld te hebben bespaard (17%). Ook de verwachte besparingen voor 2020 zijn daar lager (19%).

Driekwart van de organisaties werkt op afstand

Opnieuw is het op afstand werken opvallend toegenomen. In 2019 stelde 57% van de organisaties medewerkers in staat volledig remote te werken. Nu geven ze aan dat 75% van de medewerkers in staat is om vanaf iedere locatie en op ieder moment toegang tot de bedrijfssystemen te krijgen. Net zoals in 2019 zien we dat de grootzakelijke markt iets vooroploopt, met 79% tegenover 71% in het mkb. In de overheid/non-profit ligt het cijfer met 80% boven het gemiddelde.

Cloudgebruik stabiel

Het aantal organisaties dat in de cloud werkt, is vrijwel gelijk gebleven. Dat ligt met 52% opnieuw rond de helft. In eerdere jaren was er telkens sprake van een flinke groei. Ook zien we nauwelijks verandering in het verschil in cloudgebruik tussen de grootzakelijke markt (54 %) en het mkb (51%). Binnen de overheid wordt het meest in de cloud gewerkt (60%).