Per proces bekeken

Lichte groei digitaal verwerken en goedkeuren van facturen

Het digitaal verwerken van facturen ligt met 73% iets hoger dan in 2019. Toen gaf 68% van de bedrijven aan dit proces te hebben gedigitaliseerd. De overheid/non-profit liep in 2019 voorop, nu is dat duidelijk de dienstverlening (83%), gevolgd door de industrie (81%). De handel loopt achterop. In het mkb blijft de situatie nagenoeg gelijk, met 66% nu tegen 65% in 2019. Het verschil met de grootzakelijke markt is ook ongeveer hetzelfde gebleven, met 81% nu versus 78% in 2019.

In de afgelopen jaren werden de kosten nog als mogelijke drempel genoemd. Nu is dat niet het geval. Het volume van de inkomende facturenstroom weegt wel mee.

Verwachting

Maar liefst tweederde (67%) van de organisaties die het verwerken van facturen nog moet digitaliseren, verwacht dit binnen drie jaar te doen. In 2019 verwachtte 22% van de ondervraagde organisaties de nog niet gedigitaliseerde processen voor de verwerking van facturen binnen drie jaar te automatiseren.

Het goedkeuren van facturen gaat heel wat vaker digitaal dan een jaar geleden. In 2019 was dit 60%, nu 69%. Net als in de voorgaande twee jaar is de overheid/non-profitsector koploper met 72%. De handel blijft opnieuw achter met 59%, maar laat wel een sterke stijging zien ten opzichte van 2019. Toen bleef het digitaal goedkeuren van facturen in deze sector beperkt tot een derde. Het verschil tussen de grootzakelijke markt (83%) en het mkb (57%) is ruim tweemaal groter dan in 2019. Toen was dit respectievelijk 70% versus 58%. Ook in eerdere jaren zagen we een forse kloof tussen grotere en kleinere organisaties.

Een aspect dat lijkt mee te spelen bij de beslissing om facturen handmatig te blijven goedkeuren, is behoud aan controle.

Verwachting

De toekomstverwachtingen voor het digitaal goedkeuren van facturen zijn iets positiever. In 2019 dacht meer dan een derde (34%) van de organisaties de nog niet geautomatiseerde goedkeuringsprocessen binnen drie jaar te hebben gedigitaliseerd. Dat is nu 38%.

Per proces bekeken

Digitale rapportage: de norm in merendeel grotere organisaties

Digitale rapportage of realtime dashboarding wordt steeds meer de standaard. In 2019 paste meer dan de helft (53%) van de Nederlandse bedrijven dit toe. Nu is dat niet minder dan 67%. In de grootzakelijke markt heeft 73% van de organisaties dit proces gedigitaliseerd. Vorig jaar was dat nog 60%. Het mkb blijft achterlopen, met 62%. Dit was in 2019 iets meer dan de helft (51%). Per sector gezien, is de overheid/non-profit leidend met 74%. De handel blijft net als vorig jaar ver in de achterhoede met 41%.

Meer digitale rapportage aan de overheid

59% van de organisaties geeft aan digitaal te rapporteren aan overheidsinstanties. Dat is iets vaker dan vorig jaar. Toen was dit iets meer dan de helft (53%). Bij grotere organisaties (68%) gebeurt het meer dan bij kleinere organisaties (52%). Vooral in de industrie wordt vaker dan gemiddeld digitaal gerapporteerd aan de overheid (68%). Digitalisering van dit proces kan soms minder prioriteit hebben.

Verwachting

De verwachtingen rond digitale rapportage en real-time dashboarding zijn teruggelopen. 17% van organisaties zegt plannen in deze richting te hebben in de komende drie jaar.

Kijken we naar de digitale rapportage aan overheidsorganisaties, dan zien we dat de verwachtingen omhoog zijn gegaan. 38% van de organisaties denkt de nu nog handmatige processen op dit gebied binnen drie jaar te hebben gedigitaliseerd. Dat was in 2019 30%. Zowel kleinere als grotere organisaties willen in dit proces nog stappen hebben gezet tegen 2023.