Per proces bekeken

Grote bedrijven bestellen vaker digitaal

Voor het eerst dit jaar is ook het bestelproces opgenomen in de digitaliseringsindex. Wat is de stand van zaken voor dit proces? In 62% van de organisaties is dit proces momenteel al gedigitaliseerd. Het mkb en de grootzakelijke markt laten een verschillend beeld zien. Bij kleinere bedrijven is er sprake van een digitaal proces in 53% van de gevallen. Bij grotere organisaties ligt dit veel hoger met 72%. Per sector bekeken steekt de industrie met 77% met kop en schouders uit boven de rest.

Verwachting

Hoe zien de verwachtingen voor de komende drie jaar eruit voor digitaal bestellen? Iets meer dan een kwart (27%) van de organisaties zegt handmatige processen op dit gebied tegen 2023 te willen digitaliseren. De grootzakelijke markt lijkt meer geneigd hier stappen in te maken.

Per proces bekeken

Digitale urenregistratie nog steeds in de lift

Nederlandse organisaties registreren hun uren meer en meer digitaal. In 2019 waren de processen voor 64% gedigitaliseerd, nu is dat 71%. De toename zit vooral in de grootzakelijke markt, met 82% nu versus 70% vorig jaar. Bij kleinere organisaties is de situatie vrijwel gelijk gebleven met 62%. De industrie valt op met een digitaliseringsgraad van 84%. De handel blijft achter.

Verwachting

Van de organisaties die hun urenregistratie nog niet hebben gedigitaliseerd, verwacht 17% dit binnen drie jaar wel te doen.