Per proces bekeken

Meer dan driekwart van de bankmutaties digitaal

In 2020 gaat 80% van de bankmutaties digitaal, via een koppeling van het systeem van de bank en het eigen boekhoudsysteem. In 2019 was dat 74%. De stijging neemt wel af. Van 2018 op 2019 was er sprake van een toename van maar liefst 15%. De verwerking van bankmutaties is ook niet langer het meest gedigitaliseerde proces, zoals in de voorgaande drie jaar.

Dienstverlening blijft vooroplopen

In de grootzakelijke markt is het percentage digitale bankmutaties hoger dan in het mkb, met respectievelijk 83% versus 78%. Dat beeld blijft ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar. Ook als we naar de verschillende sectoren kijken, zijn er geen grote veranderingen. Dit proces is net als in 2019 het meest gedigitaliseerd in de dienstverlening (89%). Daarna komt de industrie (87%). De overheid/non-profitsector en de handel blijven weer iets achter. De koppeling met de financiële systemen kan een drempel vormen voor de digitalisering, net als het aantal mutaties. Dit moet groot genoeg zijn om zo’n koppeling rendabel te maken.

Verwachting

Van de organisaties waarbij de verwerking van bankmutaties nu nog handmatig gebeurt, verwacht 33% dit proces tegen 2023 te hebben gedigitaliseerd. In 2019 sprak 55% de verwachting uit dit proces binnen drie jaar digitaal te laten verlopen.

Per proces bekeken

Opvallende stijging digitaal versturen en ontvangen facturen

Het digitaal versturen van facturen is sterk gestegen van 66% in 2019 naar 82% in 2020. Het is nu het meest geautomatiseerde proces. Enkele jaren geleden nog verstuurde maar iets meer dan de helft van de organisaties de facturen digitaal. De stijging is zowel bij kleinere als grotere organisaties te zien. 77% van de mkb-bedrijven verstuurt de facturen digitaal, tegen 88% van de grotere organisaties. In 2019 lagen deze percentages respectievelijk op 64% en 77%. De dienstverlening loopt met 92% uit op de andere sectoren.

Het volume van de factuurstroom moet groot genoeg zijn om het de moeite waard te maken facturen digitaal te versturen. Daarnaast zijn de bestaande systemen niet altijd geschikt. Deze belemmeringen werden ook vorig jaar genoemd.

Verwachting

Een derde van de organisaties die het versturen van facturen nog niet heeft gedigitaliseerd, verwacht dit binnen drie jaar wel te doen. Vorig jaar was dat 47%.

Ook bij het digitaal ontvangen van facturen is er sprake van een flinke stijging, van 55% in 2019 naar 68% nu. De dienstverlening steekt iets boven het gemiddelde uit met 72%. Het verschil tussen het mkb (63%) en de grotere bedrijven (73%) is hetzelfde als in 2019. Toen was dat respectievelijk 53% versus 63%. Net als bij het versturen van facturen kan een te beperkt volume reden zijn om dit proces niet te digitaliseren.

Verwachting

Van de nu nog handmatige processen voor het ontvangen van facturen zal 22% in 2023 zijn gedigitaliseerd. In 2019 was deze verwachting nog 49%.