Vooral strategische inzet digitalisering

Ook in 2020 zijn er nog maar weinig organisaties die digitalisering op kleine schaal inzetten om nieuwe kansen te benutten. Slechts 5% zegt er ad hoc mee bezig te zijn. In de dienstverlening is dat nog maar 2%. Net als in 2019 kiezen de meeste bedrijven voor een strategische benadering: 37% geeft aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. In 2019 was dit nagenoeg hetzelfde met 35%. Het mkb is ingelopen op de grootzakelijke markt. In 2019 was er bij 32% van de kleinere organisaties sprake van een strategische benadering, ten opzichte van 44% in de grotere. Nu is dat 35% versus 40%. Deze trend zette al eerder in.

Beetje meer adaptief

Er is weinig verandering in het aantal bedrijven dat voor een integrale benadering kiest. Daarbij krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de digitale strategie. Dit percentage gaat van 20% in 2019 naar 22% in 2020. De situatie in het mbk en de grootzakelijke markt anno 2020 is vergelijkbaar. De industrie doet het minder goed met 16%.

Het aantal bedrijven dat adaptief met digitalisering omgaat, stijgt eveneens licht. Dat gaat van 15% in 2019 naar 18% nu. Bij deze organisaties zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen. Het mkb en de grootzakelijke markt gaan hier weer gelijk op. Kijken we per sector, dan vallen de cijfers van de handel en de dienstverlening op. In de handel zegt bijna een derde (32%) op een adaptieve manier bezig te zijn met digitalisering. In dienstverlening is dat iets meer dan een kwart (26%).

Iets snellere ontwikkeling grotere organisaties

In welke fase van digitalisatie verwachten de meeste organisaties binnen drie jaar te zitten? In 2019 zette ongeveer een derde (34%) nog in op een integrale benadering van digitalisatie. Nu denkt het merendeel in 2023 alweer een fase verder te zijn: 37% verwacht dan een adaptieve aanpak te hanteren. De handel en dienstverlening zijn ook hier de uitschieters. 46% van de bedrijven in de handel verwacht binnen drie jaar adaptief te werken. In de dienstverlening is dat 47%. Het aantal organisaties dat denkt over drie jaar nog ad-hoc te digitaliseren is net als in 2019 verwaarloosbaar (1,5%). De grootzakelijke markt verwacht zich over het algemeen iets sneller te ontwikkelen dan het mkb.