Vergroot uw waarde voor cliënten die projectmatig werken

Verbeter de samenwerking met projectorganisaties

Uw klanten die projectmatig werken zoals internetbedrijven, architecten-, advies- en ontwerpbureaus hebben het niet makkelijk. De marges staan onder druk: de ondernemer wil meer maar kan minder spenderen. Een duidelijke strategie is van belang, ook voor u als accountant. Zo krijgt u beiden meer ruimte en vergroot u uw waarde als adviseur.

Automatiseren

Om te beginnen moeten projectorganisaties hun klanten vooraf duidelijkheid geven over het resultaat. De kosten en de termijn zijn daarbij vereisten. Het is echter lastig vooraf een vaste prijs toe te kennen aan een dienst. Dit kan wel als men grip heeft op de projecten voor klanten. Goede bewaking van de urenbesteding, de deadlines en het contract zorgt er namelijk voor dat de organisatie tijdig kan ingrijpen wanneer dat nodig blijkt. Automatisering biedt hierbij uitkomst.

Door te automatiseren kunnen projectorganisaties opdrachten binnen budget en op tijd afronden. Ook kunnen kosten, termijn en kwaliteit vooraf goed worden afgesproken. Een middel om processen van verkoop tot en met facturatie te optimaliseren is onze software Visma Project Management. Hiermee kan een organisatie tijdig bijsturen en worden marges behouden, zodat deze gezond blijft functioneren.

Visma Project Management

Uw klanten die projectmatig werken koppelen Visma Project Management bovendien eenvoudig aan een van onze financiële oplossingen, zoals Visma eAccounting. Op die manier hebt u als accountant inzicht in de volledige en actuele stand van zaken van uw cliënt. De software geeft u tijdig signalen zodat u weet of u moet bijsturen. Bovendien vergroot u de kwaliteit van samenwerken met uw cliënten.

Synchronisatie van de gegevens van uw cliënten met uw systemen levert ruimte op, want tijdrovende handmatige handelingen zijn niet meer nodig. Bovendien wordt het voor projectorganisaties laagdrempeliger om hun administratieve verplichtingen bij u neer te leggen. Dit vergroot uw rol als adviseur en biedt uw cliënt meer toegevoegde waarde.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Visma Project Management voor uw klanten?

Of neem contact op met accountmanager Jan Willem van Hooff.