Hoe blockchain het accountancy­landschap zal veranderen

Blockchain is een breder begrip dan een faciliteit voor digitaal verkeer van munten. Het biedt onbegrensde toepassingen om documenten beveiligd, digitaal en decentraal op te slaan en te valideren.

Volledige transformatie

Blockchaintechnologie zal de boekhouding volledig transformeren. Processen worden efficiënter, de boekhouding foutloos en transparanter en het zorgt ervoor dat contractuele rechten en plichten beter worden gecontroleerd en nageleefd. Het geeft accountants de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie binnen een bepaalde tijd automatisch, snel en accuraat te verwerken. Ondertussen wordt de focus verlegd naar adviesdiensten om de sparringpartner van de ondernemer te worden.

Mogelijkheden accountancy­branche

De vraag is niet óf de blockchain voor accountancy eraan komt, maar wanneer. Bereid u daarom tijdig voor. In onze whitepaper worden de (eerst denkbare) toepassingen en mogelijkheden verkend en toegelicht die blockchain­technologie biedt voor de accountancybranche.