Dijkenvelden beloond met € 1000,- tijdens Boost Your Business event

Ivo (student Bewegingstechnologie), Stein en Joep (beiden student Civiele techniek) kwamen elkaar tegen tijdens de minor Startup your business technology (SYBT) en richtten daar samen Dijkenvelden op. In groepjes ontwikkelen de deelnemers een technisch product, dat zij vervolgens op de markt brengen. De minor wordt afgesloten met het Boost Your Business event. Als winnaar werd Dijkenvelden door Visma beloond met een cheque van duizend euro!

Een groeiend afvalprobleem

Het groepje wilde een milieuvriendelijk concept ontwikkelen en begon zich daarom te verdiepen in afval­stromen: welke afvalstromen zijn er en hoe worden deze verwerkt? Zijn er mogelijkheden tot recyclen of hergebruiken? In beeld kwam kunstgras, een lastig te recyclen product dat bovendien om de zoveel tijd moet worden vervangen waardoor op langere termijn een grote hoeveelheid afval ontstaat. Een groeiend probleem dus.

Dijkenvelden

De studenten besloten zich te verdiepen in de waterbouw. Niet gek gezien hun achtergrond in de civiele techniek. Bij het uitvoeren van diverse marktonderzoeken kwamen de onderwerpen dijkbescherming en bodembescherming naar voren. Zo ontstond het idee om kunstgras te plaatsen op bodem van de rivier, waardoor deze beschermd wordt tegen zogenaamde uitspoeling. Dit houdt in dat de zandlaag op de bodem niet meespoelt met de stroming van het water en de vorm van de dijk wordt behouden. Dijkenvelden was een feit.

Recyclen niet nodig

Dijkenvelden is niet de eerste om kunstgras een nieuw leven in te blazen, er bestaan al bedrijven die het product recyclen. Het bijzondere aan dit idee is dat het kunstgras niet eens gerecycled hoeft te worden maar na reiniging gewoon kan worden hergebruikt. Een nog veel duurzamere oplossing, aangezien het hele recycleproces kan worden overgeslagen. De studenten benadrukken hoeveel waarde ze aan duurzaamheid hechten. ‘We wilden zo hoog mogelijk op de ladder van Lansink uitkomen’, dit is een standaard die de afvalhiërarchie weergeeft.

Van een leien dakje?

Het idee leek in het begin bijna te mooi om waar te zijn. Toch bleek na gesprekken met experts dat er nog met veel zaken rekening gehouden moest worden. Zo hadden de studenten alles wat komt kijken bij milieuwetten en -eisen enigszins onderschat. Ook worden er momenteel gesprekken gevoerd over patent en eigendomsrechten. Ivo, Stein en Joep willen hun idee namelijk niet alleen verkopen maar ook betrokken blijven bij het verloop en de uitvoer hiervan. Naar eigen zeggen is dit ‘een lastig pakket en nog genoeg om over na te denken’. Al met al ging er vooral veel wél goed. Het idee werd met veel enthousiasme ontvangen en ze vonden zelfs een belangrijke en invloedrijke partner binnen de sector. Wie dat is blijft nog even geheim. Daarnaast wonnen ze natuurlijk niet voor niets het Boost Your Business Event van de Hogeschool van Amsterdam en ontvingen ze de door Visma aangeboden cheque van € 1000,-. Dit geld gaat onder andere naar de uitvoer van milieu-onderzoek en testen. Met het idee willen ze, naast het bieden van een probleemoplossing, aandacht krijgen voor toekomstbestendig circulair ontwerpen.