Visma Digitaliseringsindex 2021

Hoe digitaal werken uw mkb-klanten?

Weet u hoe uw klanten uit het mkb Nederland ervoor staan? Als u meer inzicht in de stand van hun digitale processen heeft, kunt u hier vervolgens op inspelen. Het kan de wijze waarop u met klanten samenwerkt positief beïnvloeden.

Zijn uw klanten klaar voor digitaal factureren en welke bedrijfsprocessen hebben zij gedigitaliseerd? Wat zijn de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar en wat zijn de toekomstverwachtingen? En is de coronapandemie van invloed geweest?

De antwoorden op dit soort vragen hebben wij voor u laten onderzoeken in een online steekproef door Kien Onderzoek. De resultaten zijn beschikbaar in de Visma Digitaliserings­index 2021.

Stabilisatie door COVID-19?

Voor de vierde achtereenvolgende keer is de mate van digitalisering van Nederlandse organisaties in beeld gebracht. 69% van de processen verloopt tegenwoordig digitaal. Daarmee blijft de groei ten opzichte van 2019 beperkt. In de komende drie jaar wordt wel een flinke stijging verwacht. Dan zal nog geen vijfde van de processen handmatig gebeuren, zo is de gedachte. In grote organisaties liggen de verwachtingen zelfs hoger: tegen 2023 zal slechts iets meer dan een tiende van de processen daar nog niet zijn gedigitaliseerd.

De digitalisering leverde over 2019 een kostenbesparing van maar liefst 20% op. Over 2020 denken organisaties bijna een kwart te besparen. De beveiliging van digitale processen zien ze als hun belangrijkste uitdaging bij de digitale transformatie. Daarnaast is de menselijke factor een aandachtspunt: hoe krijgen ze hun medewerkers mee in de digitalisering?

Toekomstverwachting positief

In de komende drie jaar wordt wel weer een stijging verwacht. In 2024 zal 81% van de bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd, zo denken Nederlandse organisaties. Daarmee is de verwachte groei gelijk gebleven vergeleken met 2020. Ook toen werd een toename van de digitalisering van de bedrijfsprocessen van 14% voorzien. De verwachtingen verschillen nauwelijks naar bedrijfsgrootte. Grotere organisaties denken in 2024 de digitale transitie te hebben gemaakt met 82% van de bedrijfsprocessen. Bij kleinere organisaties is dat 80%. Vorig jaar was dit verschil groter, met 87% in de grootzakelijke markt versus 79% in het mkb.