Online dashboards versterken uw adviseursrol

Digitale informatie-uitwisseling en persoonlijk contact gaan hand in hand

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht ondersteunt digitaal samenwerken het contact met uw klanten. U voert uw persoonlijke adviesgesprekken met klanten het liefst face-to-face. Toch vormen digitale rapportages, zoals dashboards, vaak een aanleiding om met uw klant in gesprek te gaan.

Het is voor ondernemers niet handig om bij elke vraag over de bedrijfsfinanciën aan te kloppen bij de boek­houder of accountant aan wie ze hun administratie hebben uitbesteed. Ze moeten zelf de vinger aan de pols kunnen houden als ze dat willen. Administratie- en accountants­kantoren, die Visma eAccounting gebruiken, voldoen eenvoudig aan die informatie­behoefte met Visma Financial Overview. Dat is een tool waarmee ze op basis van de cijfers in Visma eAccounting inzichtelijke rapporten, budgetten, prognoses en kpi’s creëren en deze online beschikbaar stellen aan hun klanten.

Inzoomen op resultaten

Visma Financial Overview biedt u de mogelijkheid om met digitale dashboards tot in detail in te zoomen op de resultatenrekening van een bedrijf. Hoe zit het bijvoorbeeld met de opbrengsten, kosten, winst en verlies per productgroep in een periode? Zijn de resultaten vergeleken met een eerdere periode beter of juist niet en waar zit dat dan in? En hoe doet de onderneming het in vergelijking met de prognoses en doelstellingen? Heldere tabellen en grafieken laten daarbij in één oogopslag zien wat de stand van zaken is.

Belangrijke stuurinformatie

Met de online dashboards biedt u uw klanten belangrijke stuurinformatie. In plaats van periodiek losse pdf’s of rapporten per e-mail te sturen, vinden uw klanten alle gecontroleerde cijfers op één plek die voor hen toegankelijk is. De indeling van de dashboards laat zich eenvoudig afstemmen op de indeling van de administratie in Visma eAccounting. U kunt grootboekrekeningen en rubrieken koppelen of eigen rubrieken toevoegen. Een dashboard is ook uit te breiden met grafieken op rubriek- en rekeningniveau en het aantal prognoses en budgetten dat kan worden toegevoegd is onbeperkt.

Gratis online meekijken

Uw klanten kunnen gratis gebruikmaken van Visma Financial Overview. Behalve dat ze daarmee over waardevolle financiële dashboards beschikken, kunnen ze via de tool bovendien documenten met uw kantoor uitwisselen, zoals:

  • Correspondentie Belastingdienst (bijvoorbeeld Aanslagbiljet)
  • Overeenkomsten van leningen
  • Kopie KvK
  • Kopie ID
  • Contracten

U kunt onder meer de volgende documenten delen:

  • Aangiften
  • Jaarrekening
  • Loonstroken
  • Correspondentie

Uw klanten kunnen bijvoorbeeld vanuit AccountView of Visma eAccounting online meekijken met de gecontroleerde financiële resultaten. Een laagdrempelige manier om van de voordelen van digitale dashboards te proeven. Als klanten nog meer wensen hebben, bijvoorbeeld kpi’s en prognoses, dan kunnen ze upgraden naar een uitgebreidere versie van Financial Overview.

Beter persoonlijk contact

Het online beschikbaar stellen van financiële informatie gaat niet ten koste van het persoonlijke contact met uw klanten. In plaats daarvan versterkt het de relatie juist en benadrukt het de meerwaarde van uw rol als adviseur van de ondernemer. De digitale dashboards vormen een mooie aanleiding om regelmatig samen om de tafel te gaan en zijn een goede leidraad bij het bespreken van de resultaten.