Efficiënter altijd en overal documenten goedkeuren

Nog meer voordelen vanaf AccountView 11.0!

Altijd en overal uw documenten goedkeuren? Dat kan! Met Visma.net Approval laat u op basis van een workflow eenvoudig documenten beoordelen door gebruikers. De integratie met AccountView is bedoeld voor het goedkeuringsproces van inkoopfacturen die in AccountView zijn aangemaakt of aan AccountView worden aangeleverd. De online dienst is ook te gebruiken voor medewerkers die niet in AccountView werken, maar wel documenten moeten accorderen.

Breid AccountView uit met Visma Approval!

AccountView versie 11.0 bevat bovendien een aantal verbeteringen waardoor de koppeling met Visma.net Approval nog meer voordelen biedt:

Flexibeler bepalen van de eerste goedkeurder

U heeft vanaf versie 11 meer flexibiliteit wat betreft het bepalen van de eerste goedkeurder vanuit Accountview. Tot nu toe moest deze vooraf worden vastgelegd in de stamgegevens van de crediteur. Vanaf de nieuwe AccountView-versie kunt u bij het invoeren van de inkoopfactuur direct de eerste goedkeurder vastleggen of wijzigen indien deze in de stamgegevens reeds is vastgelegd.

Factuur standaard als eerste bijlage meesturen

Tot nu toe werd standaard een overzicht van de journaalboeking als eerste bijlage getoond in de taakgegevens in Visma.net Approval. Vanaf AccountView versie 11 kunt u via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Workflow het nieuwe veld Mutaties als tweede bijlage toevoegen markeren. Met deze optie wordt de eerst toegevoegde bijlage uit de inkoopboeking, vaak de factuur zelf, als eerst getoond in de taakgegevens in Visma.net Approval. Het overzicht van de journaalboeking zal vervolgens als tweede bijlage worden getoond.

Workflowstatus bladzijde wijzigen

Door een verbindings en- of lockingprobleem kon de workflowstatus van een bladzijde op Verstuurd blijven staan. Het was voor gebruikers niet mogelijk om de onjuiste status aan te passen. Heeft een bladzijde na een uur nog steeds de status Verstuurd? In AccountView versie 11 kunt u een bladzijde dan terugzetten via Document > Verstuurd status resetten. Hiermee wordt de status van deze bladzijde teruggezet van Verstuurd naar Gereed voor workflow. De bladzijde kan daarna worden aangepast, verwijderd, of opnieuw worden verstuurd.

Wilt u meer informatie over het efficiënter goedkeuren van documenten met Approval?