Visma steunt minor Ondernemerschap Hogeschool van Amsterdam

MOBO-box brengt techniek naar de jeugd

MOBO-box brengt techniek naar de jeugd

Nederland heeft een tekort aan mensen in technische beroepen. Bovendien werken er veel minder mensen in de techniek dan in andere landen. Studenten Evert van den Brink, Jasper Koenen, Anouk Meijer en Emiel Steenbakker willen hier verandering in brengen. Samen richtten ze tijdens de minor Ondernemerschap MOBO-box op, een bedrijf waarmee ze workshops organiseren voor kinderen. Die komen zo al op jonge leeftijd spelenderwijs met techniek in aanraking.

Minor Ondernemerschap

Ieder halfjaar starten gemiddeld 120 studenten een onderneming binnen de minor Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In dit halfjaar worden zij ondersteund via coaching, workshops, trainingen en events om hun eigen onderneming door de start-upfase te loodsen. Uit deze minor komen iedere keer gemiddeld veertig startende ondernemingen van studenten voort. Deze begeleiding is mogelijk vanwege de samenwerking tussen de HvA en enkele partners, waaronder Visma.

Pitchwedstrijd

De minor wordt afgesloten met een zogenaamde elevator pitch, een wedstrijd waarin de studenten de gelegenheid krijgen om hun bedrijf in zeer korte tijd te pitchen aan de juryleden, die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. De winnende pitch wordt door Visma beloond met een prijs van € 1000,-. Dit geeft de jonge ondernemers een duwtje in de rug bij de voortzetting van hun bedrijf. Voor de administratie gebruiken ze kosteloos software van Visma.

MOBO in het kort

MOBO staat voor Maken, Ontdekken, Begeleiden en Ontwikkelen. Het bedrijf bestaat uit een creatief team van twee designers, een marketeer en een docent. Zij organiseren uitdagende workshops waarbij kinderen gestimuleerd worden om met hun handen te werken. Kinderen leren er spelenderwijs iets over techniek, wetenschap of kunst. Ook krijgen zij meer vertrouwen in hun eigen kunnen.

Mogelijkheden

Vlak nadat de studenten hun bedrijf begonnen brak de coronacrisis uit en gingen zelfs de basisscholen tijdelijk dicht. Daarom hebben ze, naast het organiseren van workshops, ook een ‘doe-het-zelf-box’ voor particulieren gemaakt. Uiteraard helemaal zelf ontwikkeld! Zo konden ouders hun kinderen thuis alsnog met goede technieklessen voorzien. Helaas heeft het bedrijf nog niet de capaciteit om periodiek een nieuwe box te ontwikkelen en produceren. Daarom ligt de focus van MOBO-box momenteel op het organiseren van workshops voor groepen kinderen. Op scholen maar bijvoorbeeld ook bij een vereniging of buitenschoolse opvang. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe workshop-pakketten, bekostigd met de cheque die MOBO-box van Visma ontving. De workshops zouden dan op meerdere scholen en voor verschillende leeftijden georganiseerd kunnen worden. Er wordt er zelfs gespeeld met de gedachte om een volledig lespakket te ontwikkelen. Dat laatste is echter nog toekomstmuziek.