Visma Digitaliseringsindex 2019


Hoe digitaal is ondernemend Nederland?

Nederlandse bedrijven hebben bijna twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over drie jaar zal dat ruim drie kwart zijn, zo denken ze. Meer goed nieuws is dat de digitale transformatie ze een toenemende kostenbesparing oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door Kantar, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Digitaliseringsindex 2019.

Voor de derde maal op rij werd de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Het percentage gedigitaliseerde processen ligt nu op 64%, in 2022 zal dat naar verwachting 77% zijn. Vooral kleinere organisaties hebben hun toekomstverwachtingen naar boven bijgesteld. Opvallend is bovendien de groeiende kostenbesparing door digitalisering, die verdubbelde in twee jaar tijd van 9% (2016) naar 19% (2018).

Meer digitaal verwerken bankmutaties en declareren

Het verwerken van bankmutaties is met 74% het meest gedigitaliseerde proces. Ten opzichte van 2018 is er zelfs sprake van een toename van 15%. De grootzakelijke markt loopt voorop met 79%. Ook de verwerking van digitale onkostendeclaraties groeit significant. In 2019 gebeurt dit voor meer dan de helft digitaal (56%). In 2018 was dit bijna een derde (31%) en in 2017 nog geen kwart (23%).

‘De industrie is bezig met een inhaalmanoeuvre en heeft de meeste digitalisatieplannen’

Rapportage: inhaalslag industrie

Rapportage is het minst gedigitaliseerde proces (53%). Maar de verwachtingen zijn positief: bedrijven denken dat de helft van de nu nog de handmatige rapportageprocessen in 2022 digitaal zal zijn. De industrie is bezig met een inhaalmanoeuvre. Dat zien we ook bij processen zoals vrije dagen/ziektemelding, urenregistratie en het versturen en ontvangen van facturen. De industrie heeft ook de meeste digitalisatieplannen (zie verderop).

Meer op afstand en in de cloud

57% van de bedrijven zegt dat hun medewerkers overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven (51%) werkt in de cloud. In beide gevallen betekent dit een toename van 15% over de afgelopen twee jaar. Het percentage gedigitaliseerde bedrijfsprocessen blijft ondanks een hoger gebruik van cloudsoftware stabiel.

Digitalisering nauwelijks meer ad hoc

Er zijn nauwelijks nog bedrijven ad hoc bezig met digitalisering, slechts 2 procent. Ruim een derde (35%) geeft aan dat digitalisering aandacht krijgt vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. 20% kiest een integrale benadering, waarbij de organisatiestructuur vorm krijgt vanuit de digitale strategie. Over drie jaar zal ook de adaptieve benadering flink terrein hebben gewonnen. Dan zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen.