Digitalisering nu en straks

De digitalisering van de bedrijfsprocessen lijkt gestabiliseerd. In 2020 verliep 69% van de processen digitaal, in 2021 is dat 67%. In het midden- en kleinbedrijf (65%) ligt het cijfer net zoals vorig jaar iets lager dan bij grotere organisaties (69%). Dit verschil is echter wel kleiner geworden: in 2020 was 66% van de processen in het mkb gedigitaliseerd, tegen 73% in de grootzakelijke markt.

In de komende drie jaar wordt wel weer een stijging verwacht. In 2024 zal 81% van de bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd, zo denken Nederlandse organisaties. Daarmee is de verwachte groei gelijk gebleven vergeleken met 2020. Ook toen werd een toename van de digitalisering van de bedrijfsprocessen van 14% voorzien.

De verwachtingen verschillen nauwelijks naar bedrijfsgrootte. Grotere organisaties denken in 2024 de digitale transitie te hebben gemaakt met 82% van de bedrijfsprocessen. Bij kleinere organisaties is dat 80%. Vorig jaar was dit verschil groter, met 87% in de grootzakelijke markt versus 79% in het mkb.