Digitalisering opnieuw vooral strategisch ingezet

In vergelijking met 2020 is er weinig verandering te bespeuren bij de inzet van digitalisering. Ook dit jaar gaan de meeste bedrijven voor een strategische benadering: 40% geeft aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Iets meer dan een vijfde (21%) gaat voor een integrale benadering. Daarbij krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de bedrijfs­strategie. 16% heeft een adaptieve benadering. Digitalisering zit dan in de kern van de organisatie en vormt er de basis voor ontwikkelingen. Dit is de hoogste ontwikkelingsfase.

Nog maar 6% van de organisaties zegt in 2021 enkel ad hoc met digitalisering bezig te zijn. Dit wil zeggen dat ze digitalisering op kleine schaal inzetten om nieuwe kansen te benutten. 13% is betrokken bezig met digitali­sering. Daarbij worden enkele processen in overleg met het management gedigitaliseerd om te kijken waar dit toe leidt.

Grotere organisaties wat verder in ontwikkeling

De grootzakelijke markt staat iets verder dan het mkb bij de inzet van digitalisering. Zo zitten kleinere organi­saties (17%) nog veel vaker in de betrokken-fase dan grotere (9%). In grotere organisaties zijn ze wat meer integraal en adaptief bezig met digitalisering, dan in kleinere.

Kijken we naar de sectoren, dan zien we dat er vooral bij de overheid/non-profitsector (2%) nauwelijks nog ad hoc wordt gedigitaliseerd. Opvallend is bovendien dat in de handel bijna een kwart van de organisaties (24%) adaptief en dus vooruitstrevend bezig is met digitalisering.

Verwachtingen rond adaptieve fase onveranderd

Binnen drie jaar verwacht 38% van de organisaties in de adaptieve fase te zitten. Daar is geen verandering in gekomen ten opzichte van vorig jaar. Bij de overheid (42%) is dit zelfs wat hoger dan gemiddeld. De verwachtingen in het mkb (36%) en de grootzakelijke markt (40%) over het bereiken van de adaptieve fase lopen licht uiteen.

Verder denken grotere organisaties (37%) tegen 2024 aanmerkelijk vaker in de integrale fase te zitten dan kleinere (24%). Ruim een vijfde van het mkb (22%) zit tegen die tijd nog in de strategische fase, zo is de verwachting. Bij de grootzakelijke markt is dit maar 14%.