Inleiding

Hoe digitaal zijn de bedrijfsprocessen in ons land? Visma Software liet de stand van zaken opmaken door Kien Onderzoek. U vindt de uitkomsten in dit onderzoeks­rapport. De Visma Digitaliseringsindex 2021 schetst zoals ieder jaar weer een helder beeld van de actuele ont­wik­ke­lingen rond de digitalisering van Nederlandse orga­ni­saties.

In deze vijfde editie van de Visma Digitaliseringsindex valt vooral op dat er sprake lijkt van een stabilisatie van de digitalisering. Een verklaring is mogelijk dat door COVID-19 de focus is verschoven. Deze is in 2021 wellicht meer gericht op het faciliteren van thuiswerken. Organisaties kunnen hun tijd, geld en aandacht immers maar één keer besteden. Een aanwijzing hiervoor is dat het cloudgebruik toeneemt. Bovendien zijn de toekomstverwachtingen voor de digitale transformatie nog steeds optimistisch. Het heeft er dus alle schijn van dat de stagnatie van tijdelijke aard is.