Negatieve trendbreuk verdere digitalisatie

Het aantal bedrijven dat zegt meer processen te willen automatiseren, is licht teruggelopen van iets meer dan een kwart (26%) in 2020 naar minder iets dan een vijfde (19%) in 2021. Vorig jaar was er nog sprake van een positieve trendbreuk. De plannen van het mkb en de grootzakelijke markt verschillen dit jaar niet echt. In 2020 hadden de kleinere organisaties (28%) wat meer plannen dan de grotere (24%), maar ook toen was het verschil beperkt. Op het wensenlijstje voor verdere digitalisering van het mkb staan onder meer de processen voor communicatie en planning. In de grootzakelijke markt is het wenselijk om het complianceproces verder te digitaliseren.

Beveiliging blijft grootste uitdaging

Waar liggen de uitdagingen bij de digitale transitie in 2021? Net zoals in de voorgaande jaren lijkt security de grootste zorg bij veel organisaties. Hoe houden ze hun systemen en hun data veilig? Ook mensen blijven een punt van aandacht. Hoe krijg je medewerkers mee? Hoe maak je dat ze het belang van digitalisering inzien? En hoe zorg je dat ze over de juiste kennis beschikken?

Cloudgebruik neemt toe

Na een stabilisatie in de afgelopen twee jaar zien we weer een toename van het aantal organisaties dat in de cloud werkt (58%). In 2020 was dit 52% en in 2019 51%. We zien weinig verschil tussen het cloudgebruik in de grootzakelijke markt (57%) en het mkb (59%). Per sector gezien blijft de industrie (49%) duidelijk achter. Ook vorig jaar was dit het geval. In de overige sectoren ligt het cloudgebruik ongeveer gelijk.

Meer dan een vijfde minder kosten

Het digitaliseren van de processen levert bedrijven en andere organisaties in ons land opnieuw een flinke kostenbesparing op. Ze geven aan 21% te hebben bespaard over 2020. Over 2019 was dit nagenoeg hetzelfde (20%). De verwachtingen voor de besparingen over 2020 waren iets hoger (24%). Toch blijven de vooruitzichten voor de kostenbesparingen over 2021 positief: de verwachting is dat die gemiddeld ongeveer een kwart (26%) zullen zijn.

Er is opnieuw weinig verschil tussen de kostenbesparingen over 2020 bij grotere organisaties (20%) en kleinere organisaties (22%). De verwachtingen voor 2021 lopen echter wel iets uiteen, met 28% in het mkb en 23% in de grootzakelijke markt. Vorig jaar was dat precies omgekeerd, toen was de grootzakelijke markt positiever.

Kijken we per sector, dan zijn er duidelijke verschillen tussen de gerealiseerde kostenbesparingen. Zo zegt de industrie 26% te hebben bespaard over 2020, terwijl de dienstverlening en overheid/non-profitsector het op respectievelijk 17% en 16% houden. De verwachtingen over 2021 liggen in deze sectoren ook wat lager dan gemiddeld.