Optimistische kijk op de markt

De kijk op de markt is positiever geworden. Ruim een kwart (28%) van de ondervraagden vindt nog dat de meeste bedrijven in ons land aan de beginfase van digitalisatie staan. Vorig jaar was dit meer dan een derde (36%). In het mkb is bijna een derde (32%) deze mening toegedaan in 2021, in de grootzakelijke markt ruim een vijfde (23%). In de industrie (42%) is het beeld minder rooskleurig dan gemiddeld. Dat was vorig jaar ook het geval. In de dienstverlening is dat juist helemaal anders: daar vindt slechts 9% dat de meeste bedrijven nog maar net zijn begonnen met digitaliseren.

Een ruime meerderheid (55%) verwacht dat in vijf jaar tijd alle processen in het merendeel van de bedrijven zal zijn geautomatiseerd. In 2020 was dat 59%. Het verschil in vertrouwen in de voortgang van de digitalisering in de komende vijf jaar tussen de grootzakelijke markt (57%) en het mkb (53%) is afgenomen. Per sector bekeken, valt op dat de handel (46%) een aanmerkelijk behoudender kijk op de ontwikkeling van de markt tussen nu en 2026 heeft.