Per proces bekeken

Nog steeds ruim driekwart van de bankmutaties digitaal

In 2021 gaat 79% van de bankmutaties digitaal, via een koppeling van het systeem van de bank en het eigen boek­houd­systeem. Daarmee is de digitalisering van dit proces vrijwel op hetzelfde niveau gebleven als in 2020. Toen was dit 80%. De verwerking van bank­mutaties is dit jaar weer het meest gedigitaliseerde proces. Na drie jaar achtereen op kop te hebben gelopen, raakte het die positie vorig jaar kwijt.

Industrie dit jaar voorop

Het percentage digitale bankmutaties in de grootzakelijke markt (78%) en het mkb (80%) is opnieuw ongeveer gelijk gebleven. Kijken we naar de verschillen per sector, dan is dit proces het meest gedigitaliseerd in de industrie (89%), gevolgd door de dienstverlening (82%). Vorig jaar voerde de dienstverlenende sector de lijst aan. De overheid/non-profitsector (78%) en de handel (76%) blijven ook dit jaar wat achter.

Vorig jaar werden de koppeling met de financiële systemen en een te beperkt aantal mutaties genoemd als drempels bij de digita­li­sering van het verwerken van bankmutaties. Dit lijkt nu minder te spelen. Sommige respondenten zeggen simpelweg nog niet te zijn toegekomen aan het digitaliseren van dit proces.

Verwachting

Van de organisaties waarbij de verwerking van bankmutaties nu nog handmatig gebeurt, verwacht 67% dit proces in de nabije toekomst te hebben gedigitaliseerd.

Per proces bekeken

Digitaal versturen facturen populair, ontvangen wat minder

Bijna drie op de vier facturen (73%) gaan in 2021 digitaal de deur uit. Daarmee is dit nog steeds een van de meest gedigitaliseerde processen, ondanks een afname ten opzichte van 2020 (82%). In grotere organisaties gebeurt het digitaal versturen van facturen iets vaker dan in kleinere, maar het verschil is kleiner geworden. Anno 2021 verstuurt 71% van het mkb de facturen digitaal, tegen 76% van de grootzakelijke markt. In 2020 was het verschil tussen de twee nog een substantiële 11%. Qua sector bekeken, loopt de dienstverlening net zoals vorig jaar voorop. De voorsprong is echter relatief klein.

Klanten kunnen een belemmering vormen voor het digitaal versturen van facturen. Ze willen dit niet of zijn er nog niet aan toe.

Verwachting

Maar liefst 64% van de organisaties die het versturen van facturen nog niet heeft gedigitaliseerd, verwacht dit in de nabije toekomst wel te doen. In 2020 gaf slechts een derde aan dit binnen drie jaar van plan te zijn!

Het ontvangen van facturen is voor 63% gedigitaliseerd. Ook dit jaar zien we een duidelijk verschil tussen het mkb (57%) en de grotere bedrijven (70%). Dit verschil is zelfs een beetje toegenomen. Kijken we naar de diverse sectoren, dan zien we dat de dienstverlening achteraan komt (56%). Vorig jaar stak deze sector juist iets boven het gemiddelde uit. Het is de industrie (67%) die het ontvangen van facturen in 2021 het meest gedigitaliseerd heeft.

De belangrijkste belemmering voor de digitalisering van dit proces lijkt aan de kant van de leveranciers te liggen. Klanten zeggen afhankelijk te zijn van de initiatieven van leveranciers op dit gebied.

Verwachting

Van de nu nog handmatige processen voor het ontvangen van facturen zal 71% in de nabije toekomst zijn gedigitaliseerd. In 2020 was de verwachting dat iets meer dan een vijfde (22%) van deze handmatige processen in 2023 digitaal zou verlopen! De verwachting tussen kleinere en grotere organisaties verschilt dit jaar. Het mkb denkt in de nabije toekomst twee derde (67%) van de nog niet gedigitaliseerde processen voor het ontvangen van facturen te hebben gedigitaliseerd. In de grootzakelijke markt is dat ruim driekwart (77%).