Per proces bekeken

Dienstverlening bestelt minder vaak digitaal

Het bestelproces gebeurt in 2021 bij 58% van de organisaties gedigitaliseerd. Dat is een kleine terugloop in vergelijking met 2020 (62%). Het verschil tussen het mkb (50%) en de grootzakelijke markt (66%) blijft groot, maar is wat afgenomen. Per sector bekeken valt op dat de dienstverlening met 41% ver onder het gemiddelde blijft. Net zoals bij het digitaal ontvangen van facturen lijkt ook hier de afhanke­lijk­heid van leveranciers een rol te spelen. Niet iedere leverancier biedt de mogelijkheid om digitaal te bestellen.

Verwachting

De verwachtingen rond digitaal bestellen voor de nabije toekomst zijn optimistisch. Meer dan de helft van de organisaties (52%) denkt binnenkort de handmatige processen te hebben gedigitaliseerd. In 2020 verwachtte iets meer dan een kwart (27%) dit binnen drie jaar te realiseren. Dit jaar lijkt de grootzakelijke markt (66%) opnieuw meer geneigd dan het mkb (43%) om hier in de nabije toekomst stappen in te maken.

Per proces bekeken

Digitaliseringsgraad urenregistratie blijft hoger in grootzakelijke markt

Nederlandse organisaties doen in 2021 hun urenregistratie voor 64% digitaal. Ook dit jaar zien we weer dat dit meer gebeurt in de grootzakelijke markt (70%), dan in het mkb (57%). De handel (76%) en de industrie (69%) doen het veel beter op dit gebied dan de dienstverlening (53%) en de overheid/non-profitsector (56%). Vorig jaar bleef de handel nog achter wat betreft de digitalisering van de urenregistratie. Wat staat er in de weg bij het digitaal registreren van uren? Sommige organisaties hebben het niet nodig, zeggen ze. Andere vinden het te complex of zijn bezig om de stap te zetten.

Verwachting

Van de organisaties die hun urenregistratie nog niet hebben gedigitaliseerd, verwacht 59% dit in de nabije toekomst wel te doen. In 2020 gaf 17% aan dit binnen drie jaar van plan te zijn. De plannen voor de nabije toekomst tussen het mkb (56%) en de grootzakelijke markt (64%) verschillen, maar wat minder expliciet dan bij sommige andere processen.