Grootste uitdaging is mensen meekrijgen

De digitalisering kent ook uitdagingen. Welke zijn dit voor administratie- en accountantskantoren? De grootste uitdaging lijkt op menselijk vlak te liggen: medewerkers en cliënten meekrijgen in de digitale transitie. Andere belangrijke uitdagingen zijn databeveiliging en privacybescherming. Maar ook controle houden over de processen, het vinden van de juiste software en processen koppelen worden als aandachtspunten genoemd. Bij sommige kantoren is de kosten-batenverhouding een issue bij het digitaliseren van de processen.

Samenwerking en contact met klanten: hoe digitaal gaat het?

In hoeverre werken administratie- en accountantskantoren digitaal samen of hebben ze digitaal contact met cliënten? Dat is het geval in zo’n 52% van de processen. Ruim de helft (53,6%) van de klanten ontvangt bijvoorbeeld persoonsgebonden documenten zoals loonstroken per e-mail. Circa 40% van de klanten heeft digitaal toegang tot hun eigen gegevens en ongeveer 20% kan hierin zelf mutaties doorvoeren. De kantoren verwachten dat de samenwerking of het contact met cliënten binnen drie jaar vaker digitaal zal zijn. De verwachting is dat dit percentage dan op zo’n 71% zal liggen.

Verdere digitalisering samenwerking

Een beperkt aantal administratie- en accountantskantoren (17,2%) zou meer processen bij de samenwerking of in het contact met klanten willen digitaliseren. Ze denken daarbij bijvoorbeeld aan het aanleveren van gegevens door cliënten of hun cliënten helpen herinneren aan afspraken. Ook zouden ze meer online besprekingen willen doen met klanten of tijdens besprekingen gemaakte afspraken digitaal willen vastleggen.