Per proces bekeken

Driekwart facturatie digitaal

Meer dan driekwart van de facturatieprocessen (76,2%) gaat in 2021 digitaal. Wat staat de kantoren die hun facturatie nog niet hebben gedigitaliseerd in de weg? Persoonlijke inbreng blijft noodzakelijk bij de facturering, zegt een aantal. Ook controle op de kwaliteit van facturen en een persoonlijke benadering van klanten zijn redenen om het proces handmatig te laten verlopen. Verder kan het aantal facturen eenvoudig te klein zijn om automatisering zinvol te maken.

Verwachting

Van de kantoren die hun facturatie nog niet hebben gedigitaliseerd, verwacht circa 60% in de nabije toekomst de stap alsnog te zetten.

Per proces bekeken

Boekhouding: meestal digitaal

De boekhouding gebeurt op dit moment voor 75% digitaal. Klanten kunnen de digitalisering van dit proces belemmeren. Zij leveren hun administratie vaak in mappen aan en zijn nog niet klaar voor een digitale boekhouding. Cliënten begeleiden bij de overstap kost veel tijd, die er niet altijd is.

Verwachting

Zo’n 70% van de kantoren waarbij de boekhouding nog niet is gedigitaliseerd, denkt dit binnen afzienbare tijd wel te doen.

Per proces bekeken

Bankmutaties: koppeling ontbreekt soms

De processen voor het verwerken van bankmutaties zijn voor circa 71% gedigitaliseerd. Dat wil zeggen dat ze via een koppeling tussen de bank en het boekhoudsysteem gebeuren. Soms is zo’n koppeling echter niet mogelijk of vindt een kantoor dit te duur. Daarnaast willen cliënten niet altijd meewerken aan het geautomatiseerd verwerken van bankmutaties. Bijvoorbeeld met het oog op de vertrouwelijkheid van bankgegevens of omdat ze het nut van de digitalisering van dit proces niet inzien.

Verwachting

Circa 60% van de administratie- en accountantskantoren die bankmutaties nu nog handmatig verwerken, heeft de intentie dit proces in de nabije toekomst te digitaliseren.