Per proces bekeken

Digitaal samenwerken bij de boekhouding

Is er sprake van digitale samenwerking of contact bij het voeren van de financiële administratie? Zo’n 65% van de administratie- en accountants antwoordt bevestigend op deze vraag. Kantoren die niet digitaal samenwerken stellen dat hun klanten hier niet aan toe zijn. Cliënten leveren liever papieren documenten aan of het ontbreekt ze aan digitale kennis. Ook kan het zijn dat ze geen behoefte hebben aan digitale samenwerking op dit gebied, ze willen de boekhouding uitbesteden en niet (deels) zelf doen.

Verwachting

Minder dan de helft (46,9%) van de kantoren die nu nog niet digitaal samenwerken of contact hebben met klanten bij de financiële administratie, verwacht dit in de nabije toekomst wel te doen.

Per proces bekeken

Digitale samenwerking bij facturatie door klant beperkt

Voor minder dan de helft (45,2%) van de administratie- en accountantskantoren geldt dat ze digitaal samenwerken of contact hebben met klanten bij het maken en versturen van klantfacturen. Veel cliënten maken liever zelf hun facturen, op hun eigen manier.

Verwachting

Iets meer dan de helft (50,7%) van de kantoren die nog niet digitaal samenwerken of contact hebben met klanten bij het maken en versturen van klantfacturen denkt dat dit in de nabije toekomst wel een feit zal zijn.

Per proces bekeken

Digitaal samenwerken rond bankmutaties niet ongebruikelijk

Zo’n 62% van de administratie- en accountantskantoren in ons land werkt bij de verwerking van bankmutaties digitaal samen met cliënten of heeft in dit proces digitaal contact met klanten. Niet alle klanten willen dit echter, sommigen hebben er een onveilig gevoel bij.

Verwachting

In de nabije toekomst verwacht zo’n 60% van de kantoren die de verwerking van bankmutaties op dit moment nog niet in digitale samenwerking of contact met de klant doen, dit wel te hebben gerealiseerd.