Per proces bekeken

Vaak digitaal contact in aangifteproces

Driekwart (74,9%) van de administratie- en accountantskantoren werkt in het aangifteproces digitaal samen of heeft digitaal contact met cliënten. Grootste belemmering hier zit aan de kant van de klant. Cliënten leveren hun informatie (deels) nog op papier aan en ook de verdere communicatie verloopt soms via traditionele kanalen, bijvoorbeeld per post.

Verwachting

Iets meer dan de helft (52,9%) van de kantoren die nog niet digitaal samenwerken of contact hebben met klanten in het aangifteproces verwacht dit binnen afzienbare tijd wel te doen.

Per proces bekeken

Weinig digitale samenwerking bij relatie- en dossierbeheer

Als het gaat om relatie- en dossierbeheer werkt nog niet de helft (46,3%) van de administratie- en accountantskantoren digitaal samen met klanten of hebben ze digitaal contact in dit proces. De digitalisering lijkt hier minder prioriteit te hebben, zowel voor de kantoren als hun cliënten.

Verwachting

Wat zijn de vooruitzichten op dit gebied? Ongeveer 43% van de kantoren die nu nog niet digitaal samenwerken of contact hebben met cliënten in relatie- en dossierbeheer denken deze stap in de nabije toekomst wel te hebben gezet.

Per proces bekeken

Digitale informatie-uitwisseling beperkt

Nog niet de helft (48%) van de Nederlandse administratie- en accountantskantoren wisselt digitaal informatie uit met cliënten in de vorm van rapportage/dashboarding. Sommige kantoren geven de voorkeur aan persoonlijk contact met klanten. Ook hebben cliënten niet altijd behoefte aan digitale rapportage/dashboarding. Tot slot spelen de kosten een rol. Niet voor elk kantoor is dit rendabel.

Verwachting

In de nabije toekomst zal 48% van de op dit moment nog niet gedigitaliseerde processen voor informatie-uitwisseling met de klant dit wel zijn, zo is de verwachting.