Visie op digitalisering sector

Hoe digitaal volwassen vinden administratie- en accountantskantoren hun branche? Precies een kwart is van mening dat de meeste kantoren momenteel nog in de beginfase van de digitalisering zitten. Gevraagd naar hun toekomstverwachting geeft ruim de helft (56,7%) aan dat het merendeel van de kantoren binnen vijf jaar volledig zal zijn gedigitaliseerd.

Fase van digitalisatie varieert

Iets meer dan een tiende (10,7%) van de administratie- en accountancy kantoren geeft aan digitalisering ad hoc in te zetten. Dit wil zeggen dat ze er op kleine schaal van gebruikmaken om wat eerste nieuwe kansen te benutten.

Ongeveer eenzelfde deel (10,2%) geeft aan op een betrokken manier bezig te zijn met digitaliseren: ze hebben enkele processen in overleg met het management geautomatiseerd om te kijken waar dit toe leidt.

Bijna een vijfde (18,7%) kiest voor een strategische benadering. Dit betekent dat ze aandacht geven aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Zo’n 14% is integraal bezig met digitalisering. Daar krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de digitale strategie.

Meer dan een derde (33,7%) van de kantoren verklaart adaptief met digitalisering aan de slag te zijn. Dit houdt in dat digitalisering in de kern van de organisatie zit en de basis vormt voor ontwikkelingen binnen het kantoor.

Waar staan kantoren over drie jaar?

In welke fase verwachten kantoren die momenteel nog niet adaptief bezig zijn met digitalisering binnen drie jaar te zitten? Overwegend de helft (55,7%) zegt tegen die tijd de stap naar adaptieve digitalisering te hebben gemaakt. Zo’n 12% verwacht zich dan in de integrale fase te bevinden. In de strategische fase (3,2%) en de betrokken fase (5,9%) zit nog een klein deel. Het aantal kantoren dat denkt over drie jaar nog ad-hoc te digitaliseren is te verwaarlozen (1,1%).

Inzicht in kostenbesparing beperkt

Ongeveer 43% van de administratie- en accountantskantoren zegt niet te weten hoeveel kosten ze in 2020 met digitalisering hebben bespaard. De overige kantoren denken gemiddeld een besparing van 15% op hun totale kosten te hebben gerealiseerd. De verwachting is dat de kostenbesparing in 2021 gelijk zal zijn. Dat geeft zo’n 59% van de kantoren aan.