Direct op de hoogte van nieuwe functionaliteit

Er wordt regelmatig nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Visma.net ERP. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste verbeteringen. Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe functionaliteit? Abonneer u dan op de onderwerpen van de Visma.net ERP-community waarin u geïnteresseerd bent!

TIP: door u te abonneren op de onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent, ontvangt u bij nieuwe inhoud een e-mailupdate. U kunt zich abonneren op een forumtopic, een nieuwsartikel, een idee of elke andere locatie in de community. U kunt zich ook abonneren op een specifiek bericht.

Abonneren op een onderdeel werkt als volgt:

  • Ga naar de Visma.net ERP-community
  • Ga naar het item waarop u zich wilt abonneren
  • Als u zich op een locatie wilt abonneren, klikt u op (Locatie)opties > Abonneren
  • Als u zich op een specifiek bericht wilt abonneren, gaat u ernaar toe en selecteert u (Bericht)opties > Abonneren

Suppletieaangifte

Het versturen van een suppletieaangifte kan nu direct vanuit Visma.net ERP. Eerder was het al mogelijk om correcties in reeds aangegeven periodes door te schuiven naar een volgende periode. Een extra controle op het grensbedrag geeft u direct het juist advies om een suppletieaangifte op te stellen wanneer de correctie het grensbedrag overschrijdt.

Afschriftregels

De afgelopen periode zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces voor het verwerken van afschriftregels. De verwachting is dat in de komende versies nog meer verbeteringen zullen volgen. Op onze Visma.net ERP-community vindt u een overzicht van alle verbeteringen waaronder:

G-rekening-functionaliteit

Veel klanten gaven aan graag te willen kunnen werken met een G-rekening in de verwerking van inkoopfacturen. Deze functionaliteit is nu voor iedereen beschikbaar, waarmee per crediteur een G-rekening kan worden ingesteld. Bij het verwerken van de inkoopfacturen, waarbij een G-rekening van toepassing is, wordt automatisch een aparte openstaande post aangemaakt voor het gedeelte dat naar de G-rekening overgemaakt moet worden.

Afletteren van journaaltransacties

Ook de veelgehoorde wens om transacties te kunnen afletteren is nu mogelijk gemaakt. In de grootboekkaart kan direct een overzicht gemaakt worden van nog niet afgeletterde transacties, zodat saldi van tussenrekeningen eenvoudig gevalideerd kunnen worden.

Alle facturen selecteren in betalingsverwerking

Bedrijven die veel facturen ineens betalen hadden veel werk aan het selecteren daarvan. Bovendien moest hierbij rekening worden gehouden met de verrekening van debetcorrecties, waarbij de totale debetcorrectie niet hoger kon zijn dan de inkoopfacturen. Dit alles is met Visma.net ERP versie 8.20 opgelost door een automatische selectie op basis van de betaal-/vervaldatum van alle inkoopfacturen en debetcorrecties. Daarnaast ontvangt u direct een waarschuwing wanneer voor een crediteur het bedrag aan debetcorrecties te hoog is ten opzichte van de inkoopfacturen.