Welk type controller bent u?

Traditioneel of modern

Steeds meer organisaties digitaliseren bedrijfsprocessen. Dit vereist voor controllers een flexibele benadering én flinke veranderingen in hun werkwijzen. Waar de traditionele controller zijn beslissingen baseert op data uit het verleden, kiest de moderne controller voor beslissingen en voorspellingen gebaseerd op realtime data.

In deze whitepaper beschrijven we de mogelijkheden voor vooruitgang en de verschuiving in werkzaamheden die daarbij horen voor de traditionele controller en voor de moderne controller. Welk type controller bent u?