Visma Digitaliseringsindex 2021

Hoe digitaal werkt u ten opzichte van de rest van ondernemend Nederland?

Hoe staat het met de digitale transformatie van het mkb en de grootzakelijke markt in ons land? Wat zijn de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar en wat zijn de toekomstverwachtingen? En is de coronapandemie van invloed geweest?

De antwoorden op dit soort vragen hebben wij voor u laten onderzoeken in een online steekproef door Kien Onderzoek. De resultaten zijn beschikbaar in de Visma Digitaliserings­index 2021.

Stabilisatie door COVID-19?

In deze vijfde editie van de Visma Digitaliseringsindex valt vooral op dat er sprake lijkt van een stabilisatie van de digitalisering. In 2020 verliep 69% van de processen digitaal, in 2021 is dat 67%. In het midden- en kleinbedrijf (65%) ligt het cijfer net zoals vorig jaar iets lager dan bij grotere organisaties (69%). Dit verschil is echter wel kleiner geworden: in 2020 was 66% van de processen in het mkb gedigitaliseerd, tegen 73% in de grootzakelijke markt.

Mogelijk is door COVID-19 de focus verschoven naar het faciliteren van thuiswerken. Organisaties kunnen hun tijd, geld en aandacht immers maar één keer besteden. Een aanwijzing hiervoor is dat het cloudgebruik toeneemt.

Toekomstverwachting positief

In de komende drie jaar wordt wel weer een stijging verwacht. In 2024 zal 81% van de bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd, zo denken Nederlandse organisaties. Daarmee is de verwachte groei gelijk gebleven vergeleken met 2020. Ook toen werd een toename van de digitalisering van de bedrijfsprocessen van 14% voorzien.

De verwachtingen verschillen nauwelijks naar bedrijfsgrootte. Grotere organisaties denken in 2024 de digitale transitie te hebben gemaakt met 82% van de bedrijfsprocessen. Bij kleinere organisaties is dat 80%. Vorig jaar was dit verschil groter, met 87% in de grootzakelijke markt versus 79% in het mkb.