Nog meer grip op uw cijfers met OneStop Reporting

Vereenvoudig en automatiseer uw rapportage- en budgetteringsproces

Sinds enkele maanden is de basisfunctionaliteit van OneStop Reporting standaard beschikbaar voor alle gebruikers van Visma.net ERP. Hiermee kunnen gegevens uit Visma.net ERP snel worden getoond, in een rapportage binnen de organisatie worden gedeeld of voor verdere analyse in Excel worden gepresenteerd. Daarnaast is zowel het consolideren van gegevens als het delen en goedkeuren van budgetten met OneStop Reporting eenvoudig. Overzichtelijke dashboards en een handige e-learning zorgen er bovendien voor dat de informatie voor iedereen makkelijk te begrijpen is en dat de oplossing snel in gebruik kan worden genomen.

Handige praktijkvoorbeelden

OneStop Reporting levert een grote bijdrage aan de verdere digitalisering van de rapportagecyclus. Dat laten we graag met een aantal door onze Visma.net ERP-partners gemaakte praktijkvoorbeelden zien.

Complete gedetailleerde winstverdeling

Het voorbeeld van onze Visma.net ERP-partner About Software laat zien dat rapportages eenvoudig specifiek kunnen worden gemaakt voor een bepaalde sector of zelfs per bedrijf. Hier is de functionaliteit van OneStop Reporting gebruikt voor het weergeven van een complete gedetailleerde winstverdeling. De opmaak is conform bedrijfspolicy en is uitgebreid met grafieken en een to-do-lijst waarmee de getoonde gegevens uit Visma.net ERP aangevuld kunnen worden met enkele externe indicatoren.

Algemeen bedrijfsinzicht in één oogopslag

In dit voorbeeld van Visma.net ERP-partner eServiceware wordt OneStop Reporting gebruikt om in één oogopslag een algemeen bedrijfsinzicht te geven. Hierbij worden zowel financiële als logistieke gegevens getoond. Door het weergeven van financiële informatie in zowel kengetallen als in grafische vorm is de informatie voor iedereen snel te interpreteren. Dankzij de mogelijkheid om ook toelichtingen vast te leggen bij deze kengetallen is de herkomst van de cijfers direct duidelijk.

Realtime inzicht in de kosten en opbrengsten van projecten

Dit voorbeeld, gemaakt door onze Visma.net ERP-partner Databas, zorgt dat projectleiders realtime inzicht hebben in de kosten en opbrengsten van hun projecten. In dit geval gaat het om een producent van televisieprogramma's. Er wordt een contract afgesloten om een heel seizoen aan programma’s te maken, maar de kosten en opbrengsten worden per aflevering gebudgetteerd en geregistreerd. Daarnaast willen projectleiders inzicht hebben in de verstuurde facturen en de betaalstatus daarvan. Het voorbeeld bevat voor de cijfermatige projectleiders veel cijfers en voor de visueel ingestelde projectleider juist grafieken!

Meer weten over OneStop Reporting?

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van OneStop Reporting voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw Visma.net ERP-partner. Onze partners hebben het certificeringsprogramma succesvol afgerond en vertellen u graag, op basis van de eerste ervaringen met Visma.net ERP-klanten, hoe deze oplossing uw rapportagebehoefte kan helpen invullen.