Visma Digitaliserings­index 2022

Hoe digitaal is ondernemend Nederland?

Nederlandse bedrijven hebben twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Er is, over alle sectoren heen, vertrouwen in de toekomst van de digitalisering. Een ruime meerderheid (56%) verwacht dat in vijf jaar tijd alle processen in het merendeel van de bedrijven zullen zijn geauto­matiseerd. Dit blijkt uit onder­zoek door Kien Onderzoek, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Digitaliseringsindex 2022.

Kosten­besparingen en aandacht voor beveiliging

Voor het zesde jaar op rij is de mate van digitalisering van Nederlandse organisaties in beeld gebracht. 66% van de bedrijfsprocessen is gedigitaliseerd en hiermee bezuinigen organisaties nog steeds flink op hun kosten. Over 2021 hebben ze bijna een vijfde van hun kosten (18%) bespaard. Belangrijkste aandachtspunt is - net als voorgaande jaren - de security. Bedrijven blijven zich zorgen maken over cybercrime, privacy en de AVG.

Verwerking bank­mutaties blijft meest gedigitaliseerd

75% van de bankmutaties gaat in 2022 digitaal, via een koppeling van het systeem van de bank en het eigen boekhoudsysteem. Daarmee is dit net zoals vorig jaar het meest gedigi­tali­seerde proces.

Digitaal versturen van facturen ingeburgerd

Bijna drie kwart van alle facturen worden digitaal verstuurd. De drempel voor het digitaal versturen van facturen lijkt ook dit jaar voor een groot deel aan de kant van de klanten te liggen. Een aantal organisaties geeft aan dat hun klanten er nog niet aan toe zijn. Het ontvangen van facturen gebeurt voor 68% digitaal. De belang­rijkste belemmering voor verdere digitalisering ligt bij leveranciers. Facturen komen vaak nog per post binnen.

Terugloop van digitale rapportage

Bij digitale rapportage of realtime dashboarding is er sprake van een terugloop ten opzichte van 2021. De industrie doet het meeste aan digitale rapportage. Er is geen duidelijk antwoord op de vraag wat organisaties tegenhoudt om digitaal te rapporteren. Sommige zijn er al wel mee bezig, maar hebben het gewoon nog niet helemaal rond.

Dienstverlening zet gang in digitalisering urenregistratie

Bij 67% van de organisaties is de urenregistratie in 2022 gedigitaliseerd. Het beeld blijft dat de grootzakelijke markt verder is dan het mkb, maar kleinere organisaties lopen wel in. Reden om de urenregistratie niet te digitaliseren is dat er handmatig werk nodig blijft ter controle of om uitzonderingen te verwerken.

Grotere organisaties wat verder in ontwikkeling

Binnen de grootzakelijke markt (47%) is het aantal organisaties dat strategisch inzet op digitalisering meer dan twee keer zo groot als in het mkb (23%). Grotere bedrijven zijn ook veel minder ad-hoc bezig met digitalisering dan kleinere organisaties. Binnen drie jaar verwacht 36% van alle organisaties de adaptieve fase te hebben bereikt. Dan zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen.

Meer plannen voor verdere digitalisatie

Bijna een kwart (24%) van de ondervraagde organisaties geeft aan meer bedrijfsprocessen te willen automatiseren. Zowel in het mkb als in de grootzakelijke markt wordt HR genoemd als een van de processen die organisaties zouden willen digitaliseren. Ook rond voorraadbeheer en productie bestaan er wensen voor meer digitalisering.

Het onderzoek is in april 2022 gehouden onder ceo’s, cfo’s en eindverantwoordelijken voor de financiële administratie bij mkb en grootbedrijf.