Nieuw in Visma.net ERP

Blijf op de hoogte en haal nog meer uit uw software!

Elke release van Visma.net ERP bevat nieuwe functionaliteit en/of verbeteringen van de software. De komende periode zullen er ook weer regelmatig releases plaats­vinden. Hiervan houden we u natuurlijk via de Visma.net ERP community op de hoogte. Heeft u niet alle berichten hierover kunnen volgen? Dan zetten we hier graag de belangrijkste aanpassingen van de afgelopen maanden op een rij.

Meerdere facturen selecteren in bankproces

U kunt nu eenvoudig facturen selecteren in het venster Afschriftregels verwerken. Als u kiest voor de optie Documenten selecteren verschijnt er een venster waarin alle openstaande facturen van de geselecteerde debiteur/crediteur in de afschriftregel worden getoond. Hierin kunt u alle facturen selecteren die u in deze afschriftregel wilt afletteren.

Transitoriacodes (in)actief maken

Het is nu mogelijk om transitoriacodes die niet (meer) gebruikt worden (in)actief te maken. Een inactieve transitoriacode wordt vervolgens niet meer getoond in de lijst met beschikbare transitoriacodes. Natuurlijk kunt u nog wel analyses en rapportages voor inactieve transitoriacodes opvragen.

Afschrijving over boekwaarde (met restwaarde)

Vanaf Visma.net ERP 8.32 is de afschrijvingsmethode Boekwaarde procentueel aangepast. Hierdoor wordt nu rekening gehouden met een eventuele restwaarde. Het afschrijvingsbedrag per periode wordt berekend over de boekwaarde, waarbij de afschrijvingen stoppen zodra de boekwaarde gelijk is aan de restwaarde.

Inventarisatie voorbereiden op selectie van artikelen

Vanaf Visma.net ERP 8.34 kunt u in het venster Inventarisatie voorbereiden artikelen markeren en hiervoor vervolgens een inventarisatie-opdracht aanmaken.

Natuurlijk kunt u met Visma.net Advanced Logistics ook nog steeds op basis van cycle-counting het artikelbestand in diverse groepen indelen die periodiek geteld kunnen worden. Het is nu ook mogelijk om een grote groep in delen op te knippen.

Direct zoeken op de externe referentie in afschriftregels

In het venster Afschriftregels verwerken kunt u bij het koppelen van inkoopfacturen aan een afschriftregel ook op het referentienummer van de crediteur zoeken. Zodra u in de kolom Ref.crediteur start met typen, verschijnen er suggesties voor de overeenkomstige inkoopfacturen.

Statuscode per afschriftregel

In het venster Afschriftregels verwerken is een nieuwe kolom beschikbaar die de Status van een afschriftregel toont. Hierdoor ziet u direct wanneer een afschriftregel bijvoorbeeld nog een resterend saldo bevat of wanneer er nog geen facturen zijn gekoppeld.

Performance analyserapporten verbeterd

Onlangs zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in de performance van analyserapporten. Met name in grotere administraties kon het opvragen van gegevens langer duren waardoor een ‘time-out’-melding ontstond. Dit voorkomt u nu door de vestiging(en) als rapportparameter toe te voegen. U selecteert dan vooraf de vestigingen waarover de financiële informatie gerapporteerd wordt.

Het is ook nog steeds mogelijk om vestigingen als eenhedenset in het rapport te laten presenteren. Hiervan is de performance ook verbeterd, maar het wisselen tussen de vestigingen in de eenhedenset kan wel iets langer duren.

Herkenning inkoopfacturen in afschriftregels verder verbeterd

In versie 8.14 voerden we al enkele verbeteringen in de herkenning van inkoopfacturen in de afschriftregels door. Naar aanleiding hiervan hebben we aanvullende suggesties ontvangen die inmiddels in de nieuwe versie zijn toegevoegd.

Wijzigen soort factuur in Postvak IN

Het is nu mogelijk om het soort factuur in het Postvak IN te wijzigen. Hierbij kunt u kiezen uit een reguliere inkoopfactuur of een debetcorrectie. Wijzigen is alleen toegestaan voor documenten die via de scanservice zijn ontvangen. Voor e-facturen is het niet mogelijk om het soort factuur te wijzigen.